شهرسازی

طراحی شهری و منطقه ای

شهر سرپل ذهاب

AxGiG,عکس گیگ پایگاه آپلود عکس ویژه وبلاگنویسان

+ نوشته شده در شنبه 21 مرداد1391ساعت 10:7 بعد از ظهر توسط مهتاب |

کتاب سبز شهرداری ها - جلد 11 فصل دوم

فصل دوم
وظایف مدیریت شهری
1 ـ2 ـ تنوع وظایف
هر یک از سازمانها و تشکیلات فعال جامعه بشری وظایفی بر عهده دارند که برای برآورده کردن نیازهای جوامع انجام می گیرند. برای نمونه وظیفه دستگاه آموزش و پرورش، آموزش و انتقال تجربه ها و یافته های علمی به نسل جدید، وظیفه نیروهای نظامی، دفاع از مرزها و مقابله با تجاوز و مدیریت شهری نیز وظایفی خاص خود دارد.
از زمانی که شهرها پا گرفتند، وظیفه تأمین نیازمندیهای عمومی شهر مانند نظارت محیط و تأمین آب و روشنایی برعهده مدیریت شهری قرار گرفت. این وظایف پایه اولیه تشکیل شهرداریها شدند. در آن زمان هدف از بنیان شهرداری، انجام وظایف خدماتی مانند تلاش در راه ایمنی شهر، تأمین آب آشامیدنی، ایجاد نوانخانه ها و پرورگاهها بود. در دوران معاصر وظایفی مانند تأمین برق و گاز، ایجاد کتابخانه، برپایی نمایشگاههای بازرگانی و هنری و تسهیلات فرهنگی نیز به این وظایف افزوده شده است. لکن اکنون وظایف مدیریت شهری بسیار گسترده تر شده است.
" شهرداریها که روزگاری برای نظافت شهر و تهیه ارازق و کم یا بیش مواردی از این قبیل پایه گذاری شدند، اکنون عرصه فعالیتهایشان چندان وسیع شده است که تقریباً شامل تمام عواملی که برای زندگی شهری و رفاه شهروندان در این زندگی لازم است می شود. البته وسعت عرصه وظایف و مسؤولیتهای شهرداریها و عوامل سازنده این وظایف و مسؤولیتها، از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر تفاوت می کند.
برای آگاهی از تنوع وظایفی که امروزه بر عهده شهرداریها قرار دارد، در جدول شماره 1، وظایف 12 شهرداری مهم جهان آمده است:
جدول شماره 1: وظایف شهرداریهای شهرهای مهم جهان
شهر کشور زمینه وظایف

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 16 مرداد1390ساعت 10:38 بعد از ظهر توسط مهتاب |

کتاب سبز شهرداریها جلد 11 فصل اول

کتاب سبز شهرداریها
جلد یازدهم : مدیریت شهری

فصل اول
مبانی مدیریت شهری
درباره مشکلات شهرها می توان کتابها نوشت؛ اما گسترش شهر نشینی و مسائل و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضرورت توجه همه جانبه به راهبردها و چاره های سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را روشن ساخته است. در میان موضوعهایی مانند محیط زیست شهری، حمل و نقل شهری، ایمنی شهری و برنامه ریزی شهری، یک عامل بسیار مهم که تأثیر فزاینده و تعیین کننده ای بر دیگر عوامل سازنده زندگی شهری دارد، مدیریت شهری است. هر فعالیت اجتماعی بدون وجود مدیریت سازمان یافته ـ که اهداف و ابزارهای رسیدن به آنها را مشخص کند و فعالیتها را هماهنگ سازد، از هم می پاشد و به بی نظمی می گراید؛ و شهر نیز که پیچیده ترین و متنوع ترین جلوه های زندگی بشری را در خود دارد ـ بدون وجود نظام مدیریت شهری، که ضمن انجام برنامه ریزیهای لازم برای رشد و توسعه آینده شهر، به مقابله با مسائل و مشکلات کنونی آن بپردازد، بی سامان می گردد.
در این فصل، مدیریت شهری تعریف و تشریح شده و مفاهیم سازنده آن با از هم شناختن عناصر تشکیل دهنده اش بررسی شده است؛ بعد از تعریف مدیریت هشری، اهداف، گونه ها، وظایف و سطوح آن بیان می گردد، سپس سیر تحول مدیریت شهری در ایران و جهان طرح خواهد شد.
1 ـ 1 ـ تعریف مدیریت شهری
اگر مدیریت به درختی تشبیه شود که شاخه های گوناگونی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت روستایی و چون اینها دارد، یکی از شاخه های جدید این درخت، مدیریت شهری است. پیش از تعریف مدیریت شهری،سودمند است که مفهوم مدیریت روشن گردد. اگر چه مدیریت به شکلهای مختلفی تعریف شده است، اما با نگاهی دقیق به این تعاریف، مشخص می شود که منظور اصلی همه آنها این نکته بوده است که: مدیریت، روش دستیابی به اهدافی می باشد که برای سازمان نظر گرفته شده است؛ لیکن برای ارائه تعریف جامع می توان گفت که مدیریت " کارکردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان"، گفته می شود.
وظایفی که بر عهده مدیر گذاشته شده است نیز عبارتند از: برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و انگیزش. این وظایف با هم مرتبط اند و تفاوتی ندارد که در سازمان یا در چه سطح مدیریتی مطرح شوند." برنامه ریزی شامل تعیین اهداف و مقاصد سازمان و تکمیل کردن نقشه های کاری است که نشانگر طریقه رسیدن به این اهداف و مقاصد می باشد. زمانی که برنامه ها تهیه شدند، سازماندهی دارای معنا و مفهوم می گردد. " سازماندهی شام گردآوری منابع، مردم و وسایل است به مؤثرترین شیوه برای رسیدن به اهداف".

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 16 مرداد1390ساعت 10:36 بعد از ظهر توسط مهتاب |

اشنایی با خانم جین جیکوپزو نظریاتش

اشنایی با خانم جین جیکوپزو نظریاتش
نظریه پردازان شهری: جین جاکوبز


جین جاکوبز (Jane Jacobs ) به سال 1916 در شهر معدن زغال سنگ، اسکرانتون پنسیلوانیا، به دنیا آمد. پدر او دکتر و مادرش پرستار و معلم سابق مدرسه بود. پس از فارق التحصیل شدن از دبیرستان موقعیت کاری بدون دستمزد را به عنوان دستیار برای ویراستاری صفحه ی زنان در Scranton Tribune، بدست گرفت.

یک سال بعد، در میانه ی کسادی، او اسکرانتون را به مقصد نیویورک سیتی ترک کرد. در طول سالهای ابتدایی اقامت در شهر مشاغل متنوعی را بر عهده گرفت، به عنوان یک نویسنده ی آزاد اغلب در مورد حوزه ها ی کاری در شهر می نوشت. آنگونه که او اذعان می دارد این تجارب، " ... بیشتر از صرف یک اندیشه در مورد آنچه که در شهر می گذشت و آنچه مورد قبول تجارت و کار بود، را در اختیار من قرار داد." در زمانی که مشغول به کار در اداره ی خبررسانی جنگی بود همسر خود یعنی رابرت جیکوبز (Robert Jacobs) معمار را ملاقات کرد.
در سال 1952 جیکوبز ویراستار مرتبط با Architectural Forum شد و این اجازه را یافت تا مشاهده ی نزدیک تری را نسبت به مکانیزم طراحی و نوسازی شهری داشته باشد. در این فرآیند او با مشاهده ی اینکه تعداد زیادی از پروژه های بازسازی شهری که وی در مورد آنها نوشته بود دارای امنیت، جذابیت، سرزندگی، یا به گونه ای اقتصادی؛ دقیق، نبودند، به سرعت بدل به منتقد نظریه ی طراحی قراردادی و عملی شد. او سخنرانی را در ارتباط با همین موضوع در دانشگاه هاروارد به سال 1956 ایراد کرد و ویلیام وایت (William H. Whyte) از وی دعوت کرد تا مقاله ای مشابه این سخنرانی را به عنوان " پایین شهر برای مردم است" (Downtown is for People) در مجله ی Fortune، بنویسد. در سال 1961 او این مشاهدات و نوشته های خویش را در کتاب شناخته ی شده خویش " مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی" (The Deat and Life of Great American Cities)، ارائه کرد. کتاب حاکمیت مؤسسات طراحی حرفه ای مدرنیستی را به چالش کشیده و از مشاهده ی تجربی آگاهانه و بصیرت اجتماعی، دفاع می کند.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 3 تیر1390ساعت 0:27 قبل از ظهر توسط مهتاب |

معماری که آرم جمهوری اسلامی را طراحی کرد !!

معماری که آرم جمهوری اسلامی را طراحی کرد !!

یک مشتِ گره کرده با چند ستاره، آرم تصویب شده برای جمهوری اسلامی بود. حتی اسکناس هایش هم چاپ شده بود که ناگهان آیت الله هاشمی رفسنجانی از قم زنگ می زند و دستور جمع آوری آنها را می دهد. با مخالفت آقای هاشمی، امام نیز قانع شده و آرم ارسال شده به دفتر قم را تنفیذ می کند.

در سال 1330 در تهران به دنیا آمد. کارشناسی ارشد معماری را از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران در سال 1358 و دکترای معماری را از دانشگاه یورک انگلستان در سال 1996 دریافت کرد. وی که هم اکنون دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی است، فروردین ۵۸ طرح آرم خود را به دفتر امام در قم فرستاد و اتود ارسالی اش، پس از تایید و تماس تلفنی آیت الله هاشمی رفسنجانی، آرم پرچم جمهوری اسلامی شد، هنرمند تهرانی الاصلی است با چهره ای جدی که دیگر حاضر نیست دراین باره سخنی بگوید. او سی سال است که دیگر هیج جا و در هیچ رسانه ای حرفی از این کارش نزده است.

دکتر حمید ندیمی امروز استاد درس نظریه و روش های طراحی در رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی است. دوباره با او تماس گرفتم. اگر چه می دانستم سه دهه است که سکوت کرده و با هیچ رسانه ای گفت وگو نمی کند. گفت که به هیچ وجه حاضر به گفت وگو نیست. یک بار پیش از این وقتی از او خواستم تا دلیل این پنهان شدنش را بگوید، خندید و تنها یک جمله کوتاه گفت: نیازی نیست. اصرار که کردم، گفت: قصد لوس کردن خودم را که ندارم. بفهمید که چرا نمی خواهم نامی یا عکسی از من منتشر شود. متوجه می شوید؟

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه 3 خرداد1390ساعت 2:1 قبل از ظهر توسط مهتاب |

پارکها و اصول طراحی فضای سبز

پارکها و اصول طراحی فضای سبز
مقدمه

با پیشرفت صنعت و وجود کارخانه های صنعتی در نزدیکی شهر ها و دیگر عوامل از جمله، رفاهی و .... موجب افزایش جمعیت در شهرها همراه با ازدیاد آپارتمان ها گردیده است. بنابراین ایجاد فضای سبز در شهرها ضروری به نظر می رسد. اینگونه تحولات بیشتر در کشورهای در حال توسعه بروز می نماید. لذا متخصصین فضای سبز توصیه می نمایند که درس شهرهای بزرگ سطح فضای سبز به حد استاندارد 12 تا 30 متر مربع به ازاء هر نفر باشد. در مورد اثرات فضای سبز در آب و هوای منطقه، تعدیل درجه حرارت جلوگیری از فرسایش آبی و بادی، بهداشت محیط، در روحیه افزار جامعه و آلودگی های حقوقی بخشهای بسیاری شده و نتایج آن بصورت جداول متعدد در مناطق مختلف دنیا ارائه گردیده است. از نقطه نظر تأمین اکسیژن و تهدید هوا ضرورت وجود فضای سبز در شهرهای پرجمعیت و پرترافیک بسیار مهم و اساسی است. هنگامی که سطح پوشش گیاهی در منطقه ای افزایش یابد، در تغییرات درجه حرارت خاک و هوا مؤثر است و ؟؟؟ تعدیل را به وجود می آورد. (مثل داشتن یک چمن خوب). فضای سبز مانع تابش مستقیم نور آفتاب و تبخیر شدید می شود. در مناطقی که رطوبت محیط کم است خاک شدیداً آسیب پذیر می گردد. لذا کاشت و افزایش گیاهان مقاوم به عنوان حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش بسیار لازم و ضروری است. پوشش گیاهی مؤثرترین وسیله کنترل انواع فرسایش (آبی، بادی و ....) می باشد و پوشش گیاهی مناسب سرعت بادها در سطح خاک کم و مانع جابه جایی آن می شود. به طونر کلی می توان گفت بشرط جمعیت ترکیب غیر قابل تفکیکی می باشد. لذا همیشه بین این دو عامل ارتباط کامل برقرار و بدون هماهنگی زندگی بشر میسر نیست. از یک ؟؟؟ راجع به رابطه بشر و طبیعت اینگونه اظهار می دارد. عمیق ترین احتیاج بشری همان یکی شدن با طبیعت است او به هر عنوان باید جدایی بین خود و طبیعت را از بین ببرد، به طوری که مسئله زندگی و طبیعت لازم و ملزوم یکدیگر کند. از آنجایی که ماهیت فکری و احساسی بشر دو از طبیعت نیست. لذا برای نزدیک شدن به آن و گریز از ارتفاعات آسمان خراش ها، آهن ها و تجملات مصنوعی سعی داشته نمونه هایی خرد شده و کوچک از طبیعت آزاد را در کنار خود محلق و نگاهداری نماید.

ایجاد پارک و باغ و فضای سبز در شهرها و حومه آن ها تأثیر بسزائی در سرعت تن و رمان، فعالیت های اجتماعی شهر نشینان، تأمین اقتصاد سالم کشور، رشد جمعیت، ضریب هوش بالا و افزایش توان کار و فعالیت مردم داشته و شکل جدید و رضایت بخشی بر زندگی شهرنشینان می دهد. پارک و فضای سبز باید در راستای ضروریات زندگی شهری، پاسخ به انتظارات شهرنشینان و تأمین الگوی با ارزش و معنی راز زندگی و بر اساس مفاهیم فرهنگ ملی جامعه صورت گیرد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 17 اردیبهشت1390ساعت 0:4 قبل از ظهر توسط مهتاب |

جایگاه طراحی شهری در طرح‌های توسعه شهری

جایگاه طراحی شهری در طرح‌های توسعه شهری

شهر مقوله پیچیده‌ای است كه حل مشكلات آن همكاری و همفكری تمامی رشته‌ها و تخصص‌های مربوط بهآن را می‌طلبد.
نه می‌توان صرفاً مسایل فنی آن را مدنظر قرار داد و نه می‌توان فقط به مسایل زیباشناختی آن توجه كرد. هر رشته و تخصصی فقط می‌تواند گوشه‌ای از واقعیت موجود را آشكار كند و راه حل مورد نیاز را پیشنهاد دهد. عدم شناسایی، تمامی جوانب و ابعاد یك شهر و عدم هماهنگی میان پیشنهادهای بخشی تخصصی‌های مختلف، نه فقط جامعیت طرح را زیر سوال می‌برد، بلكه می‌تواند برای آینده شهر نیز فاجعه‌آمیز باشد.
دانش طرحی شهری نیز از جمله تخصص‌هایی است كه از دیدگاه خودبه شهر و مسایل آن می‌پردازد. این رشته بایستی به عنوان یك تخصص مكمل فعالیت‌های دیگر برنامه‌ریزی شود و توسط بخش‌های تخصصی دیگر تكمیل گردد.
لذا دانش طراحی شهری امروز، فعالیت تخصصی خود را در فرآیندی فرارشته‌ای تعقیب و تثبیت می‌كند.
داعیه نقش هماهنگ كننده و رهبر اركستر برای طراحی شهری به همان اندازه انحرافی است كه كتمان و انكار نقش موثری كه این رشته در ارتقا كیفیت محیط شهری دارد. نه وجود طرح‌هایی بنام «طراحی شهر» شاهدی برای داعیه اول است و نه نبرد فصلی مستقل در طرح‌های جامع امروزی اروپا و آمریكا دلیل بربی‌اهمیت بودن مسایل كیفی است.
یكی از مهم‌ترین پرسش‌ها در بررسی‌های تحقیقی این است كه مباحث كیفی و دانش طراحی شهری چگونه خود را در طرح‌های شهری متبلور كرده‌اند؟ آیا همیشه به عنوان بخش مستقلی مطرح شده‌اند یا خیر؟
در بررسی محتوای طرح‌های در دسترس، دو گروه مشاهده می‌شوند؟
1- گروهی كه فصل مجزایی به نام طراحی شهری را در كنار بقیه بخش‌ها دارند (مونیخ و سانفرانسیسكو)
2- گروهی كه دارای فصل مستقلی به نام طراحی شهری نبودند، بلكه مباحث كیفی مطروحه در طراحی شهری را علاوه بربخش اهداف و چشم‌انداز، در لا‌به‌لای بخش‌های دیگر مطرح كرده‌اند. مانند سیاتل، بریستول، گلاسكو و...
گروه اول بیشتر شامل طرح‌هایی می‌شود كه در سال‌های 70و 80 میلادی تهیه شده‌اند، در صورتی كه غالب طرح‌های گروه دوم به سال‌های 90 و بعد از آن تعلق می‌گیرد. در واقع به نظر می‌رسد كه یك سیر تكوینی در برنامه‌ریزی شهری اروپا و آمریكا به وقوع پیوسته است.
طرح‌های شهری تا دهه 60 میلادی، با دیدگاهی عملكرد گرایانه و راسیونالیستی تهیه می‌شدند. نتایج بررسی این طرح‌ها نشان می‌دهد كه هر چند توجه به عملكرد امری لازم است ولی به دلیل بی‌توجهی به تاثیرات غیرمستقیم و عاطفی این تصمیمات برشهروندان ناكافی است.
تفكر حاكم بركارشناسان و برنامه‌ریزان تهیه‌كننده طرح برنامه اروپا و آمریكا نیز دیدگاهی عملكرد گرایانه، مدرنیستی و پوزیتیویستی بود، لذا چنین تفكری عملاً نمی‌توانست مسایل كیفی شهر را راساً مورد بررسی قرار دهد.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه 3 اسفند1389ساعت 12:32 بعد از ظهر توسط مهتاب |

تمیزترین و زیباترین شهرهای جهان

تمیزترین و زیباترین شهرهای جهان
رده بندی زیر ۱۰ شهر از تمیزترین شهرهای جهان را نشان می دهد که این رتبه بندی از سوی مجمع کشورهای عضو اکو و بر اساس ذخایر آب آشامیدنی، چگونگی دفع زباله مواد زائد، فاضلاب شهری، آلودگی هوا و تراکم ترافیک بدست آمده است.

1.کپنهاگ ، دانمارک
2.کوبه ، ژاپن
3.کلگری ، کانادا
4.ولینگتون ، نیوزیلند
5.هلسینکی ، فنلاند
6.مینیاپولیس ، امریکا
7.اسلو ، نروژ
8.آدلاید ، استرالیا
9.هونولولو ، هاوایی
10.اتاوا ، کانادا
 
 

+ نوشته شده در جمعه 1 بهمن1389ساعت 0:26 قبل از ظهر توسط مهتاب |

مفاهیم و واژه های مورد استفاده در شهرساز ی

مفاهیم و واژ ه های مورد استفاد در شهرسازی را برای استفاد دوستان در وبلاگم گذاشتم امیدوارم مفید واقع شود .
تعريف مفاهيم، واژه ها و اصطلاحات :
1. حريم شهر: عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوطه تجاوز ننمايد.

2. برنامه عمراني ميان مدت شهر: برنامه عمراني شهر كه براي يك دوره 3-10 ساله تهيه شده و انتخاب قطعي دوره زماني آن را با توجه به شرايط و امكانات خاص هر شهر به پيشنهاد تهيه كننده برنامه (دستگاه تهيه كننده طرح) و تأييد كارفرما صورت ميگيرد.

3. طرح توسعه و عمران: عبارت است از ارائه و اجراي طرحهاي مربوط به شبكه آمد و شد ، كاربري اراضي، مطالعات اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و همچنين ارائه طرح كالبدي توسعه فيزيكي شهر كه به موجب آن وضعيت اقتصادي، اجتماعي و ارتقاء شرايط كالبدي شهر فراهم آيد.

4. محدوده طرح توسعه و عمران: عبارت است از محدوده توسعه فيزيكي شهر تا پايان دوره ده ساله طرح كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده باشد .

5. محدوده شهر: محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي آن در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم الاجرا ميباشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.

6. طرح جامع شهر: طرح بلند مدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ، صنعتی ، بازرگانی ، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی شهری ، خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط ( ترمینال ) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی ، بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها تعیین می شود و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی ، تهیه و تنظیم می گردد . طرح جامع شهر برحسب ضرورت قابل تجدید نظر خواهد بود .

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 7 آذر1389ساعت 11:31 بعد از ظهر توسط مهتاب |

نظریه های ساخت شهر

- ساخت دوایر متحد المرکز(نظریه ارنست برگس)
این طرح به عنوان نظریه ای متحد المرکزی شناخته شده است.الگوی ساخت شهر براین اصل استواراست که توسعه شهرازناحیه مرکزی به طرف خارج شهرصورت گرفته وتعدادی مناطق متحدالمرکز را تشکیل می دهد. این مناطق، با ناحیه مشاغل مرکزی شروع شده وبه وسیله منطقه درحال تحول احاطه می شود، که خوددرحال تبدیل به ادارات وصنایع سبک بوده ویا به واحدهای مسکونی کوچکتری تبدیل می شوند. این قسمت، ناحیه ای است که مهاجرین شهربه طرف آن جلب می گردند. وبه نوبه خود یا مسکن کارگران است یا محل بعضی ازساختمانهای قدیمی شهر، بالاخره منطقه سفرکنندگان دربیرون منطقه ساخته شده شهر قراردارد. قسمت اعظم منطقه سفرکنندگان ،احتمالاً بصورت اراضی باز است. اما دهکده هایی که درداخل آن وجوددارد، اغلب خصوصیات خود را تبدیل به سکونتگاههای خوابگاهی می نمایند.

 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه 19 مرداد1389ساعت 3:51 بعد از ظهر توسط مهتاب |

شهرهای باغ مانند

ابنزرها وارد وشهرهای باغ مانند

 

دراواخر قرن نوزدهم ، ازجمله راه حلهایی که برای بسیاری ازمسائل سکونت درشهر پیشنهاد شد، فکر ایجاد شهرهای باغ مانند بود . اساس این فکر براین اصل قرار داشت که مالکیت زمین های بایر، به شهر تعلق گیرد وعواید حاصل ازافزایش قیمت زمین ، ازآن شهر باشد تا گسترش شهر دستخوش سودجویی زمین خواران نشود.
فکرایجاد شهرهای باغ مانند که ازجانب ابنزرها وارد انگلیسی پیشنهاد شد ، با شکلی که این فکر عملاً به خود گرفت، متفاوت است . هاوارد نظریه خودرا درکتاب (( فردا،راهی مسالمت آمیز برای رفرمی حقیقی)) درسال 1898 منتشر کرد. با توجه به عنوان کتاب ، پیشنهاد هاوارد اقدام به امری بزرگ بود، یعنی رهایی ازجنبه های مضر انقلاب صنعتی واز میان بردن محلات فقیرنشین وپرجمعیت که زاییده بسط لجام گسیخته صنعت بود. تمام این امورمی بایست طوری صورت گیرد که دشمنی هیچ دسته ای حتی مالکین را مطرح نسازد. وی می خواست ثروت عمومی را با تغییر کامل ارزش املاک اعتلاء دهد ودراین امر حتی منتظر نشد تا حزبی که با نظریات وی موافق است قدرت را دردست گیرد. دراین کتاب، هاوارد پیشنهاد کرد کارخانه ها به نواحی دست نخورده روستایی منتقل شوند ومردم برای کار وزندگی به این نقاط مهاجرت کنند. این همان موضوعی است که درکتاب فرانک لوید رایت نیز مطرح شده است .
منبع:ویکی پدیا

ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 29 تیر1388ساعت 3:36 بعد از ظهر توسط مهتاب |

GIS

 

*مقدمه ای درباره  :GIS

   براي اولين بار در اواسط دهه 1960 در ايالات متحده کار بر روي اولين سيستم اطلاعات جغرافيايي آغاز شد. در اين سيستم ها عکس هاي هوايي، اطلاعات کشاورزي، جنگلداري، خاک ، زمين شناسي و نقشه هاي مربوطه مورد استفاده قرار گرفتند. در دهه 1970 با پيشرفت علم و امکان دسترسي به فناوري هاي کامپيوتري و تکنولوژيهاي لازم براي کار با داده هاي مکاني، سيستم اطلاعات جغرافيايي يا (GIS)، براي فراهم آوردن قدرت تجزيه و تحليل حجم هاي بزرگ داده هاي جغرافيايي شکل گرفت. در دهه هاي اخير به سبب گسترش تکنولوژي هاي کامپيوتري،سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي امکان نگهداري به روز داده هاي زمين مرجع و نيز امکان ترکيب مجموعه داده هاي مختلف را به طور مؤثر فراهم ساخته اند. امروزه GIS براي تحقيق و بررسي هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي هاي توسعه اي به کار گرفته مي شود.

  GIS چيست؟

 سيستم اطلاعات جغرافيايي(Geographic Information Systems) يا GIS يک سيستم کامپيوتري براي مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات مکاني بوده که قابليت جمع آوري، ذخيره، تجزيه وتحليل و نمايش اطلاعات جغرافيايي (مکاني) را دارد.

   داده هادريک (GIS) بر اساس موقعيتشان نشان داده مي شوند.

   تکنولوژي GIS با جمع آوري و تلفيق اطلاعات پايگاه داده هاي معمولي، به وسيله تصوير سازي و استفاده از آناليز هاي

جغرافيايي، اطلاعاتي را براي تهيه نقشه ها فراهم مي سازد. اين اطلاعات به منظور واضح تر جلوه دادن رويدادها ، پيش بيني نتايج و تهيه نقشه ها به کار گرفته مي شوند.

   دريک سيستم اطلاعات جغرافيايي واژه جغرافيايي يا(Geographic) عبارت است از موقعيت موضوع هاي داده ها، برحسب مختصات جغرافيايي (طول و عرض).

   واژه (Information) يا اطلاعات نشان مي دهد که داده ها در GIS براي ارائه دانسته هاي مفيد، نه تنها به صورت نقشه ها و تصاوير رنگي بلکه بصورت گرافيک هاي آماري، جداول و پاسخ هاي نمايشي متنوعي به منظور جستجوهاي عملي سازماندهي مي شوند.

   واژه(System) يا سيستم نيز نشان دهنده اين است که GIS از چندين قسمت متصل و وابسته به يکديگر براي کارکرد هاي گوناگون، ساخته شده است.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 16 خرداد1388ساعت 0:55 قبل از ظهر توسط مهتاب |

شهرسازي

*شهرسازي (برنامه‌ريزي و طراحي شهري)

شهرسازی، یکی از رشته هایی است که در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به آن شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

      در کشور نیز نیاز بسیاری به متخصص و کارشناس در این رشته احساس شده و می شود و دانشگاههای مختلفی، سعی بر تاسیس و ایجاد این رشته نموده اند. در سطح مدیران کشور نیز کم کم، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی احساس شده است و بسیاری از مدیران شهری سعی در فرا گرفتن این دانش، بصورت دانشگاهی و غیره داشته اند. به عنوان نمونه، در حالی که تا چند سال پیش، معدودی از شهرداران در سطح کشور، دارای تحصیلات در زمینه شهرسازی بودند، اما امروزه، این تعداد به شدت افزایش یافته و کم کم سایر مدیران نیز نیاز به کسب این دانش را احساس نموده اند.

   


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 25 اردیبهشت1388ساعت 12:15 بعد از ظهر توسط مهتاب |

اسكان غير رسمي

 

جريان توسعه شهري در ايران طي بيست سال گذشته باعث گرديده كه جمعيت شهرنشين بالغ بر دو برابر گردد و پيش بيني ها حكايت ازادامه سريع اين رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهري از ظرفيت و توانايي دولت و شهرداريها در گسترش زير ساخت ها و ارايه خدمات و ايجاد اشتغال پيشي گرفته است، در نتيجه، پديده اسكان غير رسمي به سرعت و به صورتي بي قاعده گسترش يافته است . آمارها حكايت از آن دارند كه بين 20 تا 30 درصد جمعيت كلان شهرها وحتي بسياري از شهرهاي متوسط در زيستگاههاي نابسامان و در حاشيه شهرها اسكان گرفته اند كه اين مناطق جايگاه فقير ترين گروههاي جمعيت شهري هستند و معمولا سطح زندگي ساكنين اين مناطق پايين تر از خط فقر يا حداكثر همسطح آن است، جمعيت ساكن در اين مناطق كه اكثريت ايشان را مهاجران از مناطق روستايي تشكيل مي دهند به شدت گرفتار بيكاري اند .

بررسي هاي انجام گرفته حكايت از آن دارند كه اصولا رشد سكونتگاههاي غيررسمي و نامنظم و شكل گيري جزيره هاي فقر در حاشيه و درون شهرها به دليل حذف اقشار كم درآمد از نظام و برنامه ريزي ويا لحاظ نكردن آنها به صورت فعال و به عنوان گروههاي هدف در در سياستگذاريهاست. مطالعات انجام گرفته در سازمان عمران و بهسازي شهري وزارت مسكن و شهرسازي بيانگر اين موضوع است كه اسكان كم درامدها و سازماندهي و توانمند سازي بافتهاي نابسامان شهري از موضوعات و مسائل مهم توسعه شهري كشور است . به رسميت شناختن اولويت هاي اقشار كم درامد  در نظام برنامه ريزي  از نخستين  راهكارهاي مقابله با اين مساله است اين كار مستلزم شناخت رفتارهاي اقتصادي و پويايي دروني سيستم زندگي كم درامدها براي اسكان و يافتن راهكارهايي در اين جهت است. لذا مي بايست در اين در اين چارچوب  به مطالعه و شناخت ماهيت اجتماعي و اقتصادي و مسايل كالبدي (زير ساختي) اين سگونتگاهها و ظرفيت هاي دروني آنها براي سازماندهي و توانمند سازي آنها پرداخت  و از سوي ديگر با مشاركت اهالي محل به اقدامات پيشگيري كننده دست زد و در شهرهايي كه به سرعت در حال رشدند محدوده هايي را كه داراي پتانسيل تبديل به سكونتگاه غير رسمي هستند شناسايي و در نهايت به برنامه هاي مشخص براي  اسكان كم درامدها  در شهرها متناسب با ويژگيهايشان دست يافت. بديهي است اين برنامه  با توجه به تجربيات جهاني و محلي كردن چارچوب برنامه هاي آمايش وكلان كشوري امكان پذير خواهد بود.

كاهش فقر در سطح شهر، توانمند سازي مناطق ومهار كردن رشد ناپايدار زيستگاه هاي غير رسمي از اولويت هاي زيادي در استراتژي هاي  توسعه محلي و شهري برخوردار هستند . انجام اقدامات اجرايي و اتخاذ راهكارهاي موثر براي اين مسيله نياز به هماهنگي و هم فكري همه نهادهاي موثر بر توسعه شهر دارد.

در كشور ما سابقه پيشنهاد طرح سازماندهي و توانمند سازي اسكان غير رسمي در شهرها به مطالعات انجام شده در برنامه سوم توسعه باز ميگردد. سازمان عمران وبهسازي شهري وزارت مسكن و شهر سازي در طي دوره تدوين برنامه توانست به جمع بندي ديدگاههاي جهاني (كميسيون اسكان بشر و بانك جهاني) در خصوص نحوه اسكان كم درامدها در شهرها دست يابد كه در اين ارتباط اقدامات زير صورت گرفته است.

1-  مبادله موافقت  نامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شروع مطالعه در اين خصوص در شهرهاي زاهدان ،كرمانشاه و بندر عباس.

2-  تشكيل كميته تخصصي اسكان غيررسمي براي بررسي طرحهاي در دست اقدام با حضور كارشناسان و صاحبنظران در خصوص موضوع.

3-   بررسي تحقيقات اصلي انجام شده در اين زمينه و بهره گيري از نتايج اين مطالعات (دانشگاه علامه طباطبايي و مركز مطالعات و تحقيقات شهر سازي و معماري)

4-    جمع آوري تجربيات جهاني كه به صورت چهار جلد كتاب مجزا در دست پيگيري براي انتشار مي باشد.

5-  آغاز همكاري با بانك جهاني در خصوص اسكان كم درامدها و معرفي پروژه براي انجام مطالعات امكان سنجي  بهسازي و توانمند سازي اهالي اينگونه محلات با ديدگاه شهر نگر كه در شهر زاهدان در حال انجام است و به سايسر شهرها قابل تعميم مي باشد .

حاصل مطالعات انجام شده در اين سازمان نشان مي دهد كه حل مشكلات اسكان غير رسمي تنها صرف هزينه و بودجه نيست ، بلكه نيازمند مديريت بخردانه شهري براي سامان بخشي و آمادگي پذيرش اسكان كم درامدها در شهر است، اين مديريت به صورت بين بخشي و همراه با مشاركت اهالي اعمال مي گردد.

* برگرفته از فصلنامه عمران و بهسازي شهري / سال سوم شماره هشتم

+ نوشته شده در دوشنبه 17 فروردین1388ساعت 3:16 بعد از ظهر توسط مهتاب |

شهرسازي

 شهرسازی

شهرسازی، یکی از رشته هایی است که در نیم قرن اخیر توجه بسیاری به آن شده است و دانشکده و کالجهای معروف بسیاری به آن روی آورده اند. این رشته، امروزه، کمک شایانی به حل معضلات در سطح شهر و کل جوامع کرده است و توانسته جایگاه ویژه ای برای خود کسب کند.

      در کشور نیز نیاز بسیاری به متخصص و کارشناس در این رشته احساس شده و می شود و دانشگاههای مختلفی، سعی بر تاسیس و ایجاد این رشته نموده اند. در سطح مدیران کشور نیز کم کم، نیاز به رشته ای همچون شهرسازی احساس شده است و بسیاری از مدیران شهری سعی در فرا گرفتن این دانش، بصورت دانشگاهی و غیره داشته اند. به عنوان نمونه، در حالی که تا چند سال پیش، معدودی از شهرداران در سطح کشور، دارای تحصیلات در زمینه شهرسازی بودند، اما امروزه، این تعداد به شدت افزایش یافته و کم کم سایر مدیران نیز نیاز به کسب این دانش را احساس نموده اند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 3 اسفند1387ساعت 6:15 بعد از ظهر توسط مهتاب |